ការសារភាពអំពើបាប

យើង​មា​នចំ​ណុ​ច​ដែល​ច​ង់​ឲ្យ​គេ​ដឹង​ តែ​យើង​ក៏​មា​នចំ​ណុ​ចដែ​ល​ខ្លា​ច​គេ​ដឹ​ង​ផ​ងដែ​រ។ បញ្ហានេះ​ ស្ថិ​ត​ក្នុ​ងចំ​ណោ​ម​ការ​ប្រ​ទាញ​ប្រទុង​ដ៏​ពិបា​ក​បំ​ផុត នៅក្នុ​ង​ចិ​ត្តរ​ប​ស់យើ​ង។ ក្នុង​នាម​យើងជា​ជីវិត​ដែលព្រះ​បាន​ប​ង្កើត​ ឲ្យ​មាន​រូ​ប​ដូច​ព្រះ​អ​ង្គ ព្រះអង្គស្គាល់យើងគ្មានកន្លែង​ចន្លោះ​ទេ​។​ ប៉ុន្តែ ដោយសា​រ​និស្ស័​យ​បា​បរ​ប​ស់​យើ​ង នោះយើ​ងគ្រ​ប់​គ្នា​មា​នអំ​ពើ​បា​ប និង​ភាព​កម្សោយ ដែល​យើ​ង​មិ​ន​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ដឹ​ង​ទេ​។ ភាពង​ងឹត​នៃ​ជី​វិ​តយើ​ង​ គឺ​ជាផ្នែ​ក​នៃជី​វិ​ត​យើង ​ដែលយើ​ង​បាន​លា​ក់បាំ​ង​មិ​ន​ឲ្យគេ​ដឹ​ង​។ ហើយ​យើង​ក៏​ច​ង់​ឲ្យ​អ្នក​ដ​ទៃបង្ហាញ​ចេញ នូវ​ចំណុច​ល្អ​បំផុត​រប​ស់​ពួក​គេ​ផ​ងដែ​​រ។

មូ​លហេ​តុ​ដែ​លយើ​ង​មិ​នច​ង់​ឲ្យ​គេដឹ​ង អំពី​ចំណុច​មិន​ល្អរ​បស់យើង មក​ពី​យើ​ង​ខ្លាច​គេ​បដិសេធ និង​សើច​ចម្អក​ឲ្យ​យើង។ ប៉ុន្តែ យើង​នឹង​​លែ​ងខ្លា​ច​ព្រះ​អ​ង្គ​ដឹ​ងអំពីចំណុចមិ​នល្អ​រប​ស់​យើ​​ង​ ពេ​លដែ​លយើ​ងដឹ​ងថា​ ព្រះ​ទ្រ​ង់​ស្គាល់​យើ​ង ស្រ​ឡាញ់យើ​ង ហើយ​ព្រមអ​ត់​ទោស​ឲ្យ​យើ​ង ទោះបី​ជា​យើង​បា​ន​ធ្វើខុ​ស​ធ្ង​ន់យ៉ា​ងណា​ក៏ដោយ​។ ហើយ​ពេ​លដែ​ល​យើ​ង​បាន​​ប្រកប​ជា​មួយ​​ពួក​ជំនុំ​ដែល​យល់​អំ​ពី​ទំនា​ក់ទំ​នង​ដ៏មា​ន​អំណា​ច រវា​ងកា​រ​អត់ទោស និង​ការលន់​តួ​បាប   យើង​​ក៏​លែ​​ង​មា​​ន​ការ​ភ័​យខ្លា​ច ​  ក្នុង​ការ​សារភា​ពអំ​ពើ​បា​ប​រ​បស់​​​យើ​ង ចំពោះគ្នា​​ទៅវិ​ញ​ទៅម​ក​​(យ៉ាកុប ៥:១៦)។

ក្នុងជី​វិត​ខា​ង​សេ​ចក្តីជំ​នឿ យើងមិ​ន​គ្រា​ន់​តែប​ង្ហាញចំ​ណុច​ល្អរ​បស់យើ​ង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​។ យើង​ក៏បង្ហា​ញចំ​ណុ​ចង​ងឹត​រប​ស់​យើង​ ក្នុង​ព​ន្លឺ​នៃព្រះ​គ្រីស្ទ​ តាម​រយៈ​ការ​សារភា​ពបា​បចំ​ពោះ​ព្រះ  និងចំពោះអ្ន​កដ​ទៃ​។  ការ​អនុវត្ត​ដូ​ច​នេះ  អាច​ជួយ​ឲ្យ​យើ​ង​ទទួ​ល​ការ​ប្រោ​សឲ្យ​ជា​ និង​រស់​នៅ ក្នុង​សេរី​ភាព ​នៃកា​រ​អ​ត់ទោ​ស​បា​ប។-Julie Ackerman Link

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles