មានរូបភាពដូចព្រះ

ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បង្កើត​មនុស្សជាតិ យ៉ាង​ពិសេស ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យ​គេ​ឃើញ​ចារិក​លក្ខណៈ​របស់​ព្រះអង្គ។ នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោកគ្រូ អ ស៊ី ស្រ្ពោល សូម​លើកឡើង​ផ្អែក​ទៅលើ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ទេវសាស្រ្ត ដើម្បី​បកស្រាយ​អំពី​ការ​បង្គាប់​របស់​ព្រះ ឲ្យ​ស្រឡាញ់​អ្នកជិតខាង​ដូច​ខ្លួនឯង។

អត្ថបទ

ព្រះគម្ពីរ​បាន​ចែងថា ក្នុងចំណោម​ជីវិត​ទាំងអស់​ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បង្កើត ព្រះអង្គ​បាន​បង្កើត​មនុស្ស​មក​ឲ្យ​មាន​រូបភាព​ដូច​ព្រះអង្គ។ ដូចនេះ មនុស្សយើង​មាន​សមត្ថភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង និង​បង្ហាញ​ដល់​ស្នា​ព្រះហស្ត​ដទៃទៀត​របស់​ព្រះអង្គ ឲ្យ​ឃើញ​ចារិក​លក្ខណៈ​របស់​ព្រះអង្គ។ យើង​មាន​ដើមកំណើត នៅក្នុង​គោលបំណង​ដ៏​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ។ គោលដៅ​ចុងក្រោយ​នៃ​ជីវិត​របស់​យើង គឺជា​ការ​ទទួល​សិរីល្អ​ដ៏​អស់​កល្ប ដែល​ព្រះវរបិតា បាន​ត្រៀម​ទុកឲ្យ​យើង ចាប់តាំងពី​ដើមកំណើត​នៃ​ពិភពលោក។ ដូចនេះ ការអ្វី​ដែល​បាន​កើតឡើង ចាប់តាំងពី​ពេល​ដែល​ព្រះអង្គ​បង្កើត រហូតដល់​ពេល​ដែល​យើង​ទទួល​សិរីល្អ​ដ៏​អស់​កល្ប គឺ​សុទ្ធតែ​សំខាន់។ របៀប​ដែល​យើង​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មាន​ពណ៌​សម្បុរ ពូជសាសន៍ និង​ប្រភេទ​ខុសពី​យើង គឺ​សុទ្ធតែ​សំខាន់ ព្រោះ​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បង្កើត​ពួក​គេ​មក ឲ្យ​មាន​ភាព​ដូច​ព្រះអង្គ ហើយ​ពួក​គេ​នៅតែ​មាន​ភាព​ដូច​ព្រះអង្គ នៅក្នុង​ខ្លួន ទោះ​ពួក​គេ​នៅ​មាន​បាប​ក៏ដោយ។ ព្រះអង្គ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​យើង ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ពួក​គេ ដូចដែល​យើង​ស្រឡាញ់​ខ្លួនឯង។

More articles