ហេតុអ្វីគេហៅព្រះអង្គថា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

ហេតុអ្វី​គេ​ហៅ​អង្គ​ទី៣នៃ​ព្រះ​ត្រៃ​ឯក​ថា ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ? នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល(R.C. Sproul) សូម​ធ្វើការ​បកស្រាយ​អំពី​មូលហេតុ​មួយ ដែល​គេ​ហៅ​ព្រះអង្គ​ថា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដែល​មូល​ហេតុ​នេះ​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ព្រះរាជកិច្ច​ប្រោស​លោះ​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ ដែល​ធ្វើឲ្យ​យើង​បរិសុទ្ធ នៅ​ក្នុង​ការ​ញែក​យើង​ជា​បរិសុទ្ធ។

អត្ថបទ

ហេតុអ្វី​គេ​ហៅ​ព្រះអង្គ​ថា ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ? មាន​មូលហេតុ​មួយចំនួន ដែលគេ​បាន​ហៅ​ព្រះអង្គ​ថា​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ តែ​យ៉ាងហោចណាស់ ពាក្យ “បរិសុទ្ធ” ដូចដែល​គេ​បាន​ប្រើ​សំដៅ​ទៅលើ​ព្រះវិញ្ញាណ គឺ​ពិតជា​បាន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​អំពី​ព្រះរាជកិច្ច​ដ៏​ជាក់លាក់​មួយ ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ធ្វើ ដើម្បី​ប្រោស​លោះ​យើង​ឲ្យ​រួចពី​បាប។ ក្នុងចំណោម​ព្រះ​ត្រៃ​ឯក ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ គឺជា​អង្គ​ដែល​មាន​តួនាទី​ដ៏​សំខាន់ នៅក្នុង​ការ​ញែក​យើង​ជា​បរិសុទ្ធ និង​ក្នុង​ការ​ជួយ​ឲ្យ​យើង​អាច​ត្រឡប់​ដូចជា​រូបអង្គ​នៃ​ព្រះរាជបុត្រា ជា​ព្រះគ្រីស្ទ ដែល​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​នេះ​ធ្វើឲ្យ​យើង​បរិសុទ្ធ។

ដូចនេះ ជា​ញឹកញាប់ ខ្ញុំ​បានឮ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​សួរ​ខ្ញុំ​ថា “តើ​ព្រះ​ទ្រង់​មានបំណង​ព្រះទ័យ​យ៉ាងណា សម្រាប់​ជីវិត​ខ្ញុំ?” ពុំ​នោះ​ទេ ពួក​គេ​ក៏បាន​សួរ​ខ្ញុំ​អំពី​ការដឹកនាំ​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ។ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏បាន​នាំ​ពួក​គេ​បើក​ព្រះគម្ពីរ​មើល ហើយ​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថា “សូម​ព្យាយាម​មើល​ពាក្យ​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ ហើយ​កុំ​ស្តាប់​តាម​ការ​លេង​ពាក្យ ឬ​ការ​បង្រៀន​ប្លែក​ៗ​ពី​គ្រូ​ណាមួយ​នោះ​ឡើយ”។ ជា​ការពិត​ណាស់ មាន​ពេល​ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ដឹកនាំ​មនុស្ស ពី​កន្លែង​មួយ​ទៅ​កន្លែង​មួយទៀត ទៅកាន់​ទីកន្លែង និង​កិច្ចការ​ដ៏​ជាក់លាក់​ណាមួយ។ តែ​តាម​ការ​បង្រៀន​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ តើ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ដឹកនាំ​មនុស្ស​ទៅ​រក​អ្វី? គឺ​ទៅ​រក​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ។ តើ​ព្រះអង្គ​មាន​គោលបំណង​ធំ​បំផុត​យ៉ាងណា​ខ្លះ សម្រាប់​ជីវិត​អ្នក? តើ​ដើម្បី​រៀបការ​នារី​ម្នាក់​នេះ ឬ​ម្នាក់​នោះ​ឬ? ទេ បើ​អ្នក​ចង់​ដឹង​អំពី​បំណង​ព្រះទ័យ​ព្រះ សម្រាប់​ជីវិត​អ្នក ព្រះគម្ពីរ​បាន​ចែងថា “ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ ឲ្យ​អ្នករាល់គ្នា​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ”(១ថែ​ស្សា​ឡូ​និច ៤:៣)។ នេះ​ជា​កិច្ចការ​ធំ​បំផុត​ដែល​ដំណើរការ ដោយ​ការ​ប្រសព្វ និង​ការ​សហ​ការណ៍​ជាមួយ អំណាច និង​ព្រះ​វត្ត​មាន ព្រមទាំង​ព្រះរាជកិច្ច​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ។

 

More articles