លក្ខណៈពិសេសរបស់គ្រួសារ

មា​នបទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​ច្រៀង​នៅថ្នា​ក់​ព្រះ​បន្ទូលតាំង​ពីយូ​រ​ណាស់​ហើយ តែ​ធ្វើឲ្យ​ខ្ញុំ​នៅ​តែនឹ​ក​ឃើញ​។ បទ​ចម្រៀង​នោះធ្វើ​ប​ន្ទាល់​ពីព្រះព​រ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ចំពោះ​អ្នក​ផ្សះ​ផ្សាគេ​ «ខ្ញុំមា​ន​សេចក្តី​សុខ​សាន្ត ដែល​លើស​ពីការ​យ​ល់​ដឹង​ដល់​ជ​ម្រៅចិ​ត្ត​ខ្ញុំ។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោ​យ នៅ​ក្នុង​ប​ទចម្រៀង​នេះហា​ក់បី​ដូ​ច​ជាបា​ត់អ្វី​មួ​យ។ សេច​ក្តីសុ​ខសាន្ត​រ​បស់​ព្រះ​ជាម្ចា​ស់ជា​អំ​ណោយ​ទាន ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មានអំ​ណរ​ក្នុង​ចិត្ត ​កាល​ណាយើ​ងជា​ប់​ក្នុង​វត្ត​មាន​ព្រះអ​ង្គ (យ៉ូហាន ១៤:២៧​​១៦:៣៣)។ តែ​ព្រះអ​ង្គ​មិន​ចង់​ឲ្យ​យើ​ងទុក​សេចក្តី​សុខ​សាន្ត​នោះស​ម្រាប់​តែ​ខ្លួន​ឯ​ងទេ។ សេច​ក្តីសុ​ខ​សាន្ត​គឺ​ជា​អំណោយ​មក​ពី​ព្រះជាម្ចា​ស់ស​ម្រាប់​ចែក​ជូន​ដល់​មនុស្ស​នៅ​ជុំវិ​ញ​យើង។ ក្នុង​នាម​យើ​ងជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ យើង​គួរ​តែ​បង្ហាញទំ​នាក់ទំ​នង និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​ទៅ​ដល់​មជ្ឈ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ជំនុំ​របស់​យើង។

នៅក្នុ​ងសេ​ចក្តី​អធិប្បាយ​នៅ​លើ​ភ្នំ ព្រះ​យេស៊ូ​វ​មាន​ព្រះប​ន្ទូល​ថា៖ «មាន​ពរ​ហើយ អស់​អ្នក​ដែ​ល​ផ្សះផ្សា​គេ » (ម៉ាថាយ ៥:៩) មាន​ន័យ​ថា យើង​ត្រូវ​តែ​មាន​បំណ​ងក្នុ​ង​ការ​នាំសេ​ចក្តី​សុខ​សាន្ត​ដល់​ទំនាក់​ទំនងរ​ប​ស់យើ​ង។ ចាប់​តាំង​ពី​យើង​ឆាប់​បង្ក​បញ្ហា ផ្ទុយ​ពី​មនុស្ស​នាំ​ការ​ផ្សះផ្សា​ នេះ​ជា​មេរៀន​សំខាន់ស​ម្រាប់​អ្នក​ហើយ។ តើ​អ្នក​ត្រូវ​នាំ​ការ​ផ្សះផ្សា​ដោ​យរ​បៀប​ណា? អ្នក​នាំកា​រ​ផ្សះផ្សា​គឺ​ជា​មនុស្ស​ទាំង​ឡាយ​ណា ដែល​បែរ​ឲ្យគេទះ​ម្ខា​ង​ទៀត(ខ.៣៩) ទៅ​២យោជន៍​ជា​មួយ​គេ (ខ.៤១) ស្រឡាញ់​ខ្មាំង​សត្រូវ ព្រម​ទាំង​ទូល​អង្វ​រ​ព្រះជា​ម្ចាស់​ប្រទាន​ពរ​ដល់​អ្នក​ដែល​បៀត​បៀ​នពួ​ក​គេ (ខ.៤៤)។

ហេតុ​អ្វីបា​ន​ជាយើ​ង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូ​ច្នេះ? ព្រោះព្រះ​ជាម្ចា​ស់ជា​អ្ន​ក​ផ្សះផ្សា​ កាល​ណា​យើង​ផ្សះផ្សា​គេ​ នោះ​យើង​ក្លាយ​ជា​បុត្រព្រះ​ជា​ម្ចាស់ (ខ.៩)។ ការ​ផ្សះផ្សា​គឺ​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​គ្រួសារ​យើង ។-Joe Stowell

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles