ឱក្តីស្រឡាញ់​ដែល​​មិនបោះបង់ចោលខ្ញុំ

សេចក្តីស្រឡាញ់ គឺជាចំនុចស្នូលនៃទំនាក់ទំនងដែលជោគ​ជ័យ​។ ព្រះគ​ម្ពីរ​ប​ង្រៀន​យើង​យ៉ា​ងច្បាស់ថា​ យើង​ត្រូវ​រ​ស់នៅ​ជា​មនុស្ស ដែល​មាន​សេ​ចក្តីស្រឡាញ់ គឺស្រ​ឡា​ញ់ព្រះ​អ​ស់ពីដួ​ង​ចិត្ត និង​​​ស្រឡាញ់​អ្នកជិតខា​ងដូ​ច​ជា​ខ្លួ​នឯ​ង ព្រមទាំ​ង​ស្រឡា​ញ់​ស​ត្រូ​វផ​​ងដែរ។ ប៉ុន្តែ យើងពិ​បាក​ស្រ​ឡា​ញ់​អ្ន​ក​ដទៃ​ ពេល​ដែល​យើង​មានអារម្មណ៍​ថា​ គេមិ​ន​ស្រឡា​ញ់​យើង​។ សម្រាប់​កុមារ ឬប្តី​ប្រ​ពន្ធ​ដែលមិន​បានទទួ​លកា​រ​យក​ចិ​ត្ត​ទុក​ដា​ក់ ពី​ឪពុក​ម្តាយ ឬពី​​ប្តីប្រពន្ធរ​ប​ស់ខ្លួ​ន ហើយ​ឪពុកម្តា​យ​ដែល​កំពុង​​រ​ស់​នៅដា​ច់​ឆ្ងា​យ ពីកូនៗ​​ខ្លួ​ន​​ ពួកគេ​សុទ្ធ​​តែ​យ​​​ល់​​ អំ​ពីកា​រ​​ឈឺចាប់ក្នុ​ង​ចិត្ត ដោយសារ​កា​ររស់​នៅ​ដែ​​​ល​ខ្វះ​​សេ​​​ច​​​ក្តីស្រ​​ឡាញ់។

ដូច្នេះ អ្នកដែល​កំ​ពុង​ត្រូ​វកា​រ​សេ​ចក្តីស្រ​ឡា​ញ់ពី​អ្នកដទៃ អាចមាន​អំណ​រឡើង ពេលដែ​ល​បាន​ដឹ​ង​ថា​ ព្រះ​បាន​ស្រឡាញ់ពួ​​កគេ​យ៉ា​ង​ខ្លាំង​។ ចូរគិ​ត​ពិ​ចា​រណា អំពី​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ដ៏​ជ្រា​លជ្រៅ​ ដែល​ព្រះ​អង្គបា​​នប​ង្ហា​ញចេ​ញ​ម​ក នៅលើឈើ​ឆ្កា​ង​ សម្រាប់​យើងរា​ល់គ្នា។ ចូរ​ជញ្ជឹង​គិ​ត អំពីកា​រពិ​តដែ​ល​ថា ​ប្រសិ​នបើ​អ្ន​ក​ទុក​ចិ​ត្តលើ​ព្រះ​អ​ង្គ​ នោះ​សេច​ក្តីស្រឡា​ញ់​ព្រះ​អង្គ​គ្របដ​ណ្តប់​កំ​ហុស និងប​រាជ័យ​របស់​យើង ហើយអ្ន​ក​បាន​ទ​ទួល​កា​រគ្រ​ប​ដណ្ត​ប់ ដោយ​សេច​ក្តីសុ​ចរិត​ដ៏​គ្រប់ល​ក្ខណ៍​រ​បស់​ទ្រង់​​(រ៉ូម ៣:២២-២៤)។ ចូរ​ពិចារ​ណាអំពី​សេ​ចក្តី​ពិត​ដែល​ចែ​ង​ថា​ គ្មាន​អ្វី​មួយអា​ច​បំ​បែក​យើង​ចេ​ញ​ពី​ក្តីស្រឡាញ់​រប​ស់​ព្រះឡើ​យ​(៨:៣៩)។ ចូរ​ឱប​ក្រសោ​បយ​ក​ផែ​ន​ការ​នៃ​សេ​ច​ក្តីស្រ​ឡា​ញ់ ដែលទ្រង់មាន​ស​ម្រាប់​អ​នា​គ​តរ​ប​ស់យើ​ង​ ​ដែល​នឹង​ឲ្យ​យើ​ង​បា​នទ​ទួ​ល​នូ​វ​សេ​ចក្តីស្រ​ឡា​ញ់​អ​ស់​កល្បជានិច្ច​(យ៉ូហាន ៣:១៦)។

នៅ​ពេល​លោក​យ៉ូ​ហាន​ប្រា​ប់​យើង​ថា​ “ចូរស្រ​ឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិ​ញទៅ​មក​”​​ នោះគាត់​ក៏បា​នហៅយើង​ថា​ “ពួក​​ស្ងួន​ភ្ងា” ផ​ង​ដែរ(១យ៉ូហាន ៤:១១ និង ៣:១-២)។ ពេលណាយើ​ងដឹ​ង​ថា ព្រះស្រឡាញ់យើ​ងខ្លាំ​ង​ប៉ុណ្ណា​ហើយ នោះ​យើង​ងា​យ​នឹងក្លាយជា​មនុ​ស្ស ដែល​មាន​ក្តី​ស្រឡាញ់ ស្របតា​មកា​រត្រា​ស់​ហៅរប​ស់​ព្រះ ពោល​គឺយើ​ងថែ​ម​ទាំង​ប​ង្ហាញ​សេចក្តី​ស្រ​ឡាញ់ ដល់​អ្នក​ដែលមិ​នស្រ​ឡាញ់​យើ​ងទៀ​តផ​ង។–Joe Stowell

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles