ការធ្វើជាស្មរបន្ទាល់

កាល​ខ្ញុំ​នៅវ័​យជំ​ទង់ ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​ហេតុ​ការណ៍​ឡាន​បុក​គ្នា   ដោយ​ផ្ទាល់​ភ្នែក។   វា​ជាប​ទពិ​សោធន៍​ដ៏រ​ន្ធ​ត់​ចិ​ត្ត ដែល​រួម​ផ្សំនឹង​ការ​អ្វី​ដែល​កើត​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ហេតុ​ការណ៍​នោះ។ ដោយសារ​ខ្ញុំ​ជាសាក្សី​តែ​ម្ចាក់​​គត់ ដែលបា​ន​ឃើញ​ហេតុ​ការណ៍​នោះ ខ្ញុំ​បាន​ចំណាយ​ពេល​រៀប​រាប់​ប្រាប់​មេធាវី​ទាំង​ឡាយ និងបុ​គ្គ​លិក​ក្រុម​ហ៊ុន​ធនា​រ៉ាប់​រង អស់​ពេល​រា​ប់​ខែ អំពីកា​រអ្វី​ដែ​លខ្ញុំ​បា​នឃើ​ញ នៅ​ថ្ងៃ​នោះ។ គេ​មិនបា​ន​រំពឹង​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ពន្យល់ ​អំពីហេតុ​ការ​ណ៍​នៃកា​របុ​ក​គ្នានោះ​ តាម​បែប​រូប​វិទ្យា ឬ​បក​ស្រាយ​ជាល​ម្អិត តាម​បែប​វេជ្ជ​សាស្រ្ត អំពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដែល​ជន​រង​គ្រោះ​បាន​ទទួល​រង​នោះដែរ។ គេគ្រា​ន់​តែបា​ន​សុំឲ្យ​ខ្ញុំប្រាប់​ពួ​កគេ នូ​វការ​អ្វី​ដែលខ្ញុំ​បា​នឃើ​ញ ក្នុ​ងហេតុ​ការណ៍នោះ​ប៉ុ​ណ្ណោះ។​

ក្នុងនា​ម​ជា​អ្នក​ដើរ​តាម​ព្រះគ្រី​ស្ទ យើង​ត្រូវ​បាន​ត្រាស​ហៅ ឲ្យ​ធ្វើ​ជាសា​ក្សី ឬ​ស្មរ​បន្ទាល់ នៃ​ការ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ធ្វើ ក្នុង​ជីវិត​យើង និង​សម្រាប់​យើង។ ដើម្បី​នាំ​មនុ​ស្ស​ឲ្យជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ យើង​មិន​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​មាន​សមត្ថ​ភាព​ពន្យល់​អំពី​បញ្ហា​ទេវ​សាស្រ្ត​នីមួ​យ​ៗ ឬ​ឆ្លើយ​សំណួរទាំ​ងអ​ស់ ដែល​គេ​អាច​ចោទ​សួរ​នោះ​ក៏បាន។ ការ​អ្វីដែ​លយើ​ង​ត្រូវ​ធ្វើ គឺ​ត្រូវ​ពន្យល់ អំពី​ការ​អ្វី​ដែល​យើងបា​នដ​ក​ពិសោធ ក្នុង​ជីវិត​យើង តាម​​រយៈ​ឈើឆ្កា​ង និង​ការ​រស់​ឡើង​វិញ នៃព្រះ​​សង្រ្គោះនៃ​យើង។ ហើ​យដែ​ល​កាន់​តែល្អ​ជា​ងនេះ​ទៀត​នោះ គឺយើ​ង​មិ​នចាំ​បាច់​​ត្រូវ​ពឹង​ផ្អែក​ទៅ​លើសមត្ថ​ភាព​ខ្លួន​ឯង ដើម្បីធ្វើ​បន្ទាល់​ឡើយ។ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​មាន​បន្ទូល​ថា “កាល​​ណា​​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​បាន​មក​សណ្ឋិត​លើ​អ្នក​រាល់​គ្នា នោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​បាន​ព្រះចេស្តា ហើយ​និង​ធ្វើ​ជា​ទី​បន្ទាល់​ពី​ខ្ញុំ នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម ព្រម​ទាំង​ស្រុក​យូដា និង​ស្រុក​សាម៉ារី​ទាំង​មូល ហើយ​រហូត​ដល់​ចុង​ផែនដី​បំផុត​ផង”(កិច្ចការ ១:៨)។

កាល​ណាយើ​ងពឹ​ង​ផ្អែក​លើអំ​ណាចនៃ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ យើង​អាច​នាំ​លោកិយ​ដែល​កំពុង​ឈឺចា​ប់ ឲ្យ​ងាក​ទៅរ​ក​ព្រះ​យេស៊ូវ ​ដែលជាព្រះ​ដ៏ប្រោស​លោះ។ ហើយ​អាច​ពឹង​ផ្អែក​លើជំនួយ​របស់​ព្រះអង្គ ដើម្បី​ធ្វើ​បន្ទាល់ អំពី​ព្រះ​វត្ត​មាន​នៃ​ព្រះអង្គ ក្នុង​ជីវិត​យើង ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​ផ្លាស់​ប្រែ។—Bill Crowder

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles