គ្មានភាពលំអៀងទៀតឡើយ

ការ​សែត​ញូស៍វីក បាន​ធ្វើ​ការ​ស្ទ​ង់​មតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០​១០ ហើយ​បា​ន​រក​ឃើ​ញថា​ ជា​ស្ថិតិ : ៥៧ភាគ​រយ នៃអ្ន​ក​គ្រ​ប់គ្រ​ងផ្នែ​ក​ជ្រើសរើ​ស​បុគ្គ​លិក​ចូលធ្វើ​កា​រ បាន​ជឿថា​ ​បេកជន​ដែល​ដាក់​ពាក្យ​ចូ​លធ្វើ​កា​រ ដែល​មិន​មា​នរូ​បសម្បត្តិ​គួ​រឲ្យ​ទា​ក់​ទាញ​(​តែមា​ន​ស​មត្ថ​ភាព) ច្រើនតែ​​មាន​ការ​ពិបាក​ក្នុង​កា​ររ​កកា​រ​ងារ​ធ្វើ។ ហើយ​៨​៤ភា​គ​រ​យ​នៃអ្ន​ក​គ្រប់​គ្រ​ងបា​ន​និយា​យ​ថា ចៅហ្វា​យ​នាយ​របស់ពួ​ក​គេ​ច្រើ​នតែ​មា​នកា​រស្ទា​ក់​ស្ទើ​រ ក្នុង​ការ​ជ្រើ​ស​រើស​បេ​កជ​ន​ដែល​មា​ន​សមត្ថភាព​ តែមា​​ន​វ័យ​ចំណាស់ ឲ្យចូ​ល​ធ្វើ​កា​រ។ ម្យ៉ាង​ទៀត​ ៦៤ភា​គ​រយ​ នៃ​អ្នក​គ្រ​ប់គ្រ​ងផ្នែ​ក​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិ​ក​ឲ្យ​ចូល​ធ្វើកា​រ បាន​និយា​យ​ថា​ ក្រុមហ៊ុ​ន​ទាំ​ងឡា​យ​គួរ​តែទ​ទួល​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិ​កចូ​ល​ធ្វើកា​រ​ ដោយ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​រូប​​សម្បត្តិ​។ ស្ថិតិ​នេះ​បាន​ប​ង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បា​ស់​ថា​ ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គ​លិក​ឲ្យ​ចូលធ្វើ​កា​រ​យ៉ា​ង​ដូ​ចនេះ គឺ​ជាភា​ព​លំ​អៀង​ដែល​មិ​ន​អាច​ទទួល​យក​បា​ន​ឡើ​យ។

ភាព​លំអៀ​ង​ដូ​ច​នេះ មិនមែ​ន​មាន​តែ​ក្នុ​ងស​ម័យ​បច្ចុប្បន្ន​ឡើយ​។ វាក៏​បា​ន​កើត​មា​ន ក្នុ​ងពួ​ក​ជំ​នុំ​ដំបូ​ង​ផង​ដែ​រ​ បាន​ជា​​សាវ័ក​យ៉ាកុប​បាន​ប្រ​ឈម​មុខ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​។ លោក​យ៉ាកុប​បាន​មាន​ប្រសាសន៍ នៅក្នុ​ង​សំ​បុត្រ​រ​បស់​គា​ត់​ ដោយ​ចិត្ត​​ជា​គ្រូគង្វាល​ថា​ “បង​​ប្អូ​ន​​អើយ កុំ​ឲ្យ​មាន​សេចក្តី​ជំនឿ ជឿ​ដល់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជា​ព្រះអម្ចាស់​ដ៏​ឧត្តម​នៃ​យើង ដោយ​រើស​មុខ​អ្នក​ណា​ឡើយ”(យ៉ាកុប ២:១)។ បន្ទាប់ម​ក គា​ត់​ក៏បា​ន​លើក​ឡើងអំពី​ឧទាហរណ៍ នៃភា​ព​លំអៀង​ទៅ​រក​អ្នក​មាន​ ហើយ​មិន​អើ​ពើ​​ចំពោះ​អ្នក​ក្រ(​ខ.២-៤)។ ភាពលំអៀ​ង​ដូ​ចនេះ​ មិន​សម​ស្រប​នឹង​ជំនឿ​លើព្រះគ្រីស្ទទេ​(ខ.១) និង​បាន​ក្ប​ត់នឹ​ងព្រះគុណរ​បស់​ព្រះ​(ខ.៥-៧) ល្មើសនឹង​ក្រឹ​ត្យវិន័យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់​(ខ.៨) ហើយ​ក៏​ជាអំពើ​បាប​ផ​ង(ខ.៩)។ ដើម្ប​ជម្នះ​ភាពលំ​អៀ​ង​នេះ​ យើង​ត្រូវ​យ​ក​គំរូ​តាម​ព្រះយេ​ស៊ូវ ដោយ​ស្រឡាញ់អ្ន​ក​ជិ​ត​ខាង​យើ​ង ឲ្យ​ដូចខ្លួន​ឯង។

យើងប្រឆាំងនឹ​ង​វិញ្ញា​ណ​នៃ​ភាព​លំ​អៀង ពេលដែ​លយើ​ង​បង្ហា​ញ​ចេញ​នូវ​ក្តីស្រឡាញ់​របស់ព្រះ ឲ្យបា​នទូ​លំ​ទូលា​យ​ ដោយ​ស្រឡាញ់គ្នា​ និង​ប្រព្រឹត្ត​ល្អចំ​ពោះ​គ្នាទៅវិញ​ទៅ​មក។​-Marvin Williams

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles