ព្រះដ៏សប្បុរស

ពេល​ក្រុម​គ្រួ​សារ​រ​ប​ស់ខ្ញុំ​កំពុង​រស់​នៅ​ ក្នុងរ​ដ្ឋឈី​កាហ្គោ កាល​ពីប៉ុ​ន្មាន​ឆ្នាំមុ​ន យើង​បាន​ទទួលនូ​វ​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ជាច្រើ​ន ក្នុងកា​រ​រស់នៅ​ទីនោះ​។ ភោជ្ជ​នីយ​ដ្ឋាន​​នៅទី​នោះ ហាក់​ដូច​ជា​ព្យាយា​មប្រ​កួត​ប្រជែ​ង​គ្នា ដោយភោ​ជ្ជនី​ដ្ឋាន​នី​មួយៗ​ខិ​តខំ​ដា​ក់ល​ក់ នូ​វមុខម្ហូ​ប​ល្អជា​ង​គេ ​មិនតែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ពួកគេ​ថែ​មទាំ​ង​ដា​ក់​អាហារឲ្យ​ភ្ញៀ​វឲ្យ​បាន​ច្រើ​ន លើស​ភោជ្ជនីយ​ដ្ឋាន​ដទៃ​ទៀត​ផង​ដែរ​។ មាន​ពេល​មួ​យ​ខ្ញុំ​បា​នចូ​លញាំអាហារជា​មួ​យភរិយារ​បស់​ខ្ញុំ​ ក្នុងភោ​ជ្ជនី​យដ្ឋា​ន​អ៊ីតាលី​មួយ​កន្លែង​។ យើង​បាន​ឲ្យ​គេដា​ក់ម្ហូ​បប៉ា​ស្តាដែល​យើ​ងចូ​ល​ចិ​ត្ត តែក​ន្លះចា​ន​ប៉ុ​ណ្ណោះ តែគេ​បា​នដាក់ ​ប៉ាស្តាថែ​ម​ឲ្យយើ​ង​ទៀត គឺ​ល្ម​ម​នឹង​ឲ្យ​យើង​យក​ទៅ​ផ្ទះ​ សម្រាប់​ញាំ​ពេលល្ងា​ចទៀ​ត​។ ការ​ផ្តល់​ឲ្យ​ដ៏សប្បុរស​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ យើង​ហាក់​ដូច​ជា​កំពុង​តែ​នៅ​ផ្ទះរបស់ជី​ដូន​របស់​យើង  ​ដែលបា​នចា​ក់​បង្ហូរ​សេចក្តី​ស្រឡា​ញ់ ចំពោះ​យើង​ ដោយ​ធ្វើ​ម្ហូប​ឲ្យ​យើង​ញាំ ជាប​រិ​បូរ​។

យ៉ាងណា​មិ​ញ ខ្ញុំក៏​មា​នអារ​ម្មណ៍​ថា ​បាន​ទទួល​ការ​ចាក់បង្ហូរសេចក្តី​ស្រឡាញ់ផ​ងដែ​រ ពេលដែ​លខ្ញុំ​បា​នអា​នប​ទ​គម្ពីរ​ដែល​ចែង​ថា ព្រះវ​របិតា​នៃយើ​ងដែ​លគ​ង់​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌ បាន​ប្រទាន​ព្រះ​គុណ​ព្រះអ​ង្គម​កជា​ប​រិបូរ​(អេភេសូរ ១:៧-៨) ហើយ​ព្រះអ​ង្គ​ “​អា​ច​​នឹ​ង​​ធ្វើ​ហួស​សន្ធឹក លើស​ជាង​អស់​ទាំង​សេចក្តី​ដែល​យើង​សូម ឬ​គិត​ក្តី”​(៣:២០)។ ខ្ញុំ​អរ​ព្រះ​គុ​ណ​​ព្រះអ​ង្គ​ណាស់​ ដែលមិ​ន​បាន​ធ្វើ​ជា​ព្រះដែ​លកំ​ណាញ់ ដែល​ប្រទាន​ពរ​តែមួ​យចំ​ណែក​តូច ដោ​យ​ការ​ស្ទា​ក់​ស្ទើ​រទេ។ ផ្ទុយ​ទៅវិ​ញ​  ព្រះអ​ង្គ​ជាព្រះ​ ដែល​បាន​ចា​ក់ប​ង្ហូរ​ការ​អត់​ទោ​សដ​ល់​កូ​ន​ដែលវ​ង្វេ​ងចេ​ញ​ពី​ព្រះអ​ង្គ​(លូកា ១៥) ហើយ​ព្រះអ​ង្គយ​កសេ​ចក្តីស​ប្បុរស និង​សេចក្តី​មេត្តា​ករុណា​ បំពាក់​ជាម​កុដឲ្យ​យើ​ង​(ទំនុកដំកើង ១០៣:៤)។

មានពេ​ល​ខ្លះ​ យើង​គិត​ថា​ ព្រះអ​ង្គមិ​ន​បា​ន​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​របស់​យើង ឲ្យ​បានដូ​ច​ចិត្ត​យើង​ទេ។ ប៉ុន្តែ បើ​ព្រះ​អង្គ​គ្រាន់​តែ​បាន​អ​ត់​ទោ​ស​បាប​ឲ្យ​យើ​ង ហើយ​ធានាថា​ យើង​នឹង​បាន​ទៅ​នៅន​គរ​ស្ថានសួ​គ៌ នោះ​ព្រះអ​ង្គ​បា​ន​បង្ហាញ​នូវ​ព្រះទ័យ​សប្បុរស ជាប​រិបូរ​ណាស់​ទៅហើ​យ។ ដូច​នេះ សូម​យើង​អរសប្បាយ នៅក្នុ​ង​ព្រះ​ដ៏​សប្បុរស​នៃ​យើង​ចុះ។-Joe Stowell

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles