ព្រះវត្តមានព្រះអង្គ

ឪពុក​ដែល​មាន​កា​រថ​ប់បា​រម្ភ បាន​អង្គុយ​ជា​មួយ​កូន​ប្រុស​ជំទង់​របស់​ខ្លួន នៅ​ពី​មុខ​គ្រូ​មន្ត​អាគមន៍។ គ្រូ​មន្ត​អាគម​ន៍​ក៏​បាន​សួរ​ថា “តើកូ​ន​ប្រុស​​របស់​លោក​នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​កន្លែ​ងណា​?”​ បុរ​ស​ជា​ឪពុក​ក៏​បាន​ឆ្លើយ​ថា “ទៅ​ដល់​ទីក្រុង​ធំ​មួយ ​ហើយ​វា​នឹង​ស្នាក់​នៅ​ទីក្រុង​នោះ​មួយ​រយៈ”។ គ្រូ​មន្ត​អាគមន៍​ក៏​បាន​ហុច​វត្ថុ​ស័ក្តិសិ​ទ្ធិ​មួយ​(វត្ថុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មា​នសំ​ណាងល្អ​) ឲ្យ​បុរ​សជាឪ​ពុក ហើយ​ប្រា​ប់គា​ត់​ថា “រប​ស់នេះ​នឹ​ង​ការពារ​វា​គ្រប់​ទីក​ន្លែង”។

តាម​ពិត ក្មេ​ង​ប្រុស​នោះ គឺជាខ្ញុំ​កាល​នៅក្មេ​ង។ ទោះ​ជាយ៉ាង​ណាក៏​ដោយ គ្រូម​ន្តអា​គមន៍ និ​ងវ​ត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ​រប​ស់គា​ត់ មិន​អាច​ជួ​យ​អ្វី​ខ្ញុំ​បា​ន​ទេ។ ខណៈ​ពេ​ល​ដែល​ខ្ញុំ​កំ​ពុង​រស់​នៅ​​​ក្នុង​ទីក្រុង​នោះ ខ្ញុំ​ក៏បា​នទ​ទួល​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ។ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​យក​វត្ថុ​ស័ក្តិ​សិទ្ធិ​នោះ​ទៅ​បោះ​ចោល ហើយ​ក៏​បាន​មា​នជំនឿដ៏​ជាប់​លាប់ ចំពោះព្រះ​​យេស៊ូវ។ ការ​មាន​ព្រះ​យេស៊ូវ ក្នុង​ជីវិត​ខ្ញុំ គឺ​បាន​ធានា​ថា ព្រះ​ទ្រង់​មាន​វត្ត​មាន​គង់​នៅ​ក្នុង​ខ្ញុំ។

៣០​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក ខណៈ​ពេល​ដែ​លខ្ញុំ និ​ងឪពុក​របស់​ខ្ញុំដែ​ល​ជាអ្ន​ក​ជឿ​ថ្មី ប្រញាប់​នាំ​ប្អូន​ប្រុស​ខ្ញុំ​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ គាត់​និយាយប្រាប់​ខ្ញុំថា “ចូរ​យើង​អ​ធិស្ឋាន​សិន សូម​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិ​សុទ្ធ​យាង​ទៅ​ជា​មួ​យកូ​ន ហើយ​គង់​នៅ​ជា​មួយ​កូន​គ្រប់​ទី​កន្លែង!” កាល​នោះ យើង​ក៏​បាន​ដឹង​ថា មាន​តែ​ព្រះ​វត្ត​មាន និង​អំណាច​ចេស្តារ​បស់​ព្រះ​ទេ ដែល​អាច​ផ្តល់​ក្តី​សុខ​ដល់​យើង​បាន។

លោក​ម៉ូសេ​ក៏​ធ្លាប់​រៀន​មេរៀន​ដែល​ស្រដៀង​គ្នា​ផង​ដែរ។ ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​នូវ​កិច្ចការ​ដ៏​ពិបា​កមួយ ឲ្យ​គាត់​ធ្វើ គឺ​ឲ្យគា​ត់ដឹក​នាំរា​ស្រ្តរ​បស់​ទ្រ​ង់ ចេញ​ពី​ភាព​ជា​ទាសករ នៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ ហើយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី​សន្យា(និក្ខមនំ ៣:១០)។ តែ​ព្រះទ្រ​ង់បាន​ធានា​ដល់​គាត់​ថា ទ្រង់​នឹង​គង់​នៅ​ជា​មួយ​គាត់​ជា​និច្ច(ខ.១២)។

យ៉ាង​ណាមិ​ញ ដំណើរ​ជីវិត​រប​ស់យើង​ក៏​ជួប​នូវ​ឧបសគ្គ​ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ ប៉ុន្តែ មាន​ការ​ធានា​ថា ព្រះ​វ​ត្ត​មាន​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ នឹង​គង់​នៅ​ជាមួ​យយើ​ងជា​និ​ច្ច។ គឺ​ដូច​ដែ​លព្រះ​ជាម្ចា​ស់បាន​ប្រាប់​សិស្សទ្រ​ង់​ថា ទ្រង់​នឹង​គង់​នៅ​ជា​មួយ​ពួក​គេ​ជា​និច្ច រហូត​ដល់​បំផុត​កល្ប(ម៉ាថាយ ២៨:២០)។—LAWRENCE DARMANI

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles