សំខាន់ជាងការប្រើវិធីសាស្រ្ត

ចូរ​ឲ្យ​ពន្លឺ​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា បាន​ភ្លឺ​នៅ​មុខ​មនុស្ស​លោក​យ៉ាង​នោះ​ដែរ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ឃើញ​ការ​ល្អ ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រព្រឹត្ត រួច​សរសើរដំកើង ដល់​ព្រះវរបិតា​នៃ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែល​គង់​នៅ​ស្ថានសួគ៌។ ម៉ាថាយ ៥:១៦

កាល​ជែន(Jen) នៅ​ក្មេង គ្រូ​សាលារៀន​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​របស់​នាង បាន​បង្រៀន​សិស្ស​ឲ្យ​ចេះ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ  ដែល​រាប់​បញ្ចូល​ការ​ទន្ទេញ​ខគម្ពីរ​មួយ​ចំនួន និង​រូប​មន្ត​សម្រាប់​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ។ គាត់​មាន​បំណង​ល្អ​ទេ។ នាង និង​មិត្ត​ភក្តិ​នាង​ក៏​បាន​សាក​ល្បង​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​ដល់​មិត្ត​ភក្តិ​ម្នាក់​ទៀត តាម​វិធី​សាស្រ្ត​នេះ ដោយ​ខ្លាច​ភ្លេច​ខគម្ពីរ ឬ​ជំហាន​ដ៏​សំខាន់​ណា​មួយ ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ។ ការ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​នៅ​ពេល​ល្ងាច​នោះ មិន​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​មាន​ការ​សន្ទនា​គ្នា​នោះ​ទេ។ វិធី​សាស្រ្ត​តែ​ម្យ៉ាង​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ទេ យើង​ត្រូវ​មាន​ទីបន្ទាល់​ល្អ ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ផង​ដែរ។

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​កន្លង​មក ជែន និង​ស្វាមី​របស់​នាង​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ជា​គំរូ​នៃ​ការ​ស្រឡាញ់​ព្រះ និង​ចែក​ចាយ​ជំនឿ សម្រាប់​កូន​ៗ​របស់​ពួក​គេ តាម​របៀប​ដែល​ងាយ​ទទួល​យក​ជាង។ ពួក​គេ​បាន​យល់​អំពី​សារៈ​សំខាន់​នៃ​ការ​បង្រៀន​កូន​អំពី​ព្រះ ព្រះ​គម្ពីរ និង​ទំនាក់​ទំនង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជា​មួយ​ព្រះ​យេស៊ូវ តែ​ពួក​គេ​បង្រៀន​កូន​ឲ្យ​ស្គាល់​ព្រះ តាម​រយៈ​ទី​បន្ទាល់​នៃ​ការ​រស់​នៅ ដែល​ស្រឡាញ់​ព្រះ និង​ព្រះបន្ទូល​ទ្រង់​ផង​ដែរ។ ពួក​គេ​កំពុង​បង្ហាញ​អត្ថន័យ​នៃ​ការ​រស់​នៅ​ ជា “ពន្លឺ​នៃ​លោកិយ”(ម៉ាថាយ ៥:១៤) ហើយ​ឈោង​ទៅ​រក​អ្នក​ដទៃ តាម​រយៈ​សេចក្តី​សប្បុរស និង​ពាក្យ​គួរសម។ អ្នក​ស្រី​ជែន​បាន​និយាយ​ថា “យើង​មិន​អាច​ចែក​ចាយ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ជីវិត ដល់​អ្នក​ដទៃ​បាន​ទេ បើ​យើង​មិន​បាន​រស់​នៅ តាម​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ជីវិត”។ តាម​រយៈ​ការ​បង្ហាញ​សេចក្តី​សប្បុរស នៅ​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ នាង​ និង​ស្វាមី​របស់​នាង​កំពុង​រៀប​ចំ​កូន​របស់​ពួក​គេ “ឲ្យ​នាំ​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ជឿ​ព្រះ​ផង​ដែរ”។

យើង​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​វិធី​សាស្រ្ត​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព ដើម្បី​នាំ​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្គាល់​ព្រះ​យេស៊ូវ តែ​ដែល​សំខាន់​បំផុត​នោះ យើង​ត្រូវ​ឲ្យ​គេ​មើល​ឃើញ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ បញ្ចេញ​ពន្លឺ​តាម​រយៈ​ការ​រស់​នៅ​របស់​យើង​ផង​ដែរ។ ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​រស់​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ហើយ​ចែក​ចាយ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះអង្គ នោះ​ព្រះ​អង្គ​នាំ​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្គាល់​ព្រះ​អង្គ​ផង​ដែរ។—Alyson Kieda

តើ​អ្នក​បាន​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​ដល់​អ្នក​ដទៃ យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ? តើ​អ្នក​បាន​ទទួល​លទ្ធផល​យ៉ាង​ណា? តើ​មាន​មធ្យោបាយ​អ្វី​ខ្លះ​ទៀត ដែល​អ្នក​អាច​ចែក​ចាយ អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ?

ឱ​ព្រះ​អម្ចាស់ ទូល​បង្គំ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ស្គាល់​ទំនាក់​ទំនង​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ដែល​ទូល​បង្គំ​មាន​ជា​មួយ​ព្រះ​អង្គ។ សូម​ព្រះអង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ ក្នុង​ការ​ដើរ និង​និយាយ​ស្តី ដើម្បី​នាំ​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្គាល់​ព្រះ​អង្គ។

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ : ចោទិយកថា ២៦-២៧ និង ម៉ាកុស ១៤:២៧-៥៣

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles