អាទិភាពសំខាន់ជាងគេ

ព្រះយេស៊ូវ​មិន​បាន​ទុកឲ្យ​រាស្រ្ត​របស់​ព្រះអង្គ រស់នៅ​ដោយមាន​អាទិភាព​មិន​ច្បាស់លាស់​នោះ​ឡើយ។ នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល(R.C. Sproul) នឹង​ធ្វើការ​បកស្រាយ អំពី​អាទិភាព​សំខាន់​បំផុត ក្នុង​ជីវិត​គ្រីស្ទាន​គឺ ៖ ចូរ​ស្វែងរក​នគរ​ព្រះ​ជាមុន​សិន។

អត្ថបទ

“ចូរ​ស្វែងរក​នគរ និង​សេចក្តី​សុចរិត​នៃ​ព្រះ​ជាមុន​សិន ទើប​គ្រប់​របស់​ទាំងនោះ នឹង​បាន​ប្រទាន​មក​អ្នករាល់គ្នា​ថែមទៀត​ផង”(ម៉ាថាយ ៦:៣៣)។ បទ​គម្ពីរ​នេះ​ជា​ភាសា​ក្រិក​បាន​ប្រើ​ពាក្យ ប្រូ​តូ ដែល​មានន័យថា “ទី១” ដែល​មិនគ្រាន់​តែ​មានន័យថា លេខរៀង​ទី១ នៅក្នុង​លំដាប់​លំ​ដោយ​ប៉ុណ្ណោះទេ តែ​ក៏​សំខាន់​ជាងគេ​ផង​ដែរ។ ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​នេះ ព្រះយេស៊ូវ​កំពុង​មាន​បន្ទូល​ថា អាទិភាព​សំខាន់​បំផុត​របស់​ជីវិត​គ្រីស្ទបរិស័ទ គឺ​ត្រូវ​ស្វែងរក​នគរ​ព្រះ​ជាមុន ដោយ​ស្វែងរក​ទីក្រុង​របស់​ព្រះ និង​ចូលរួម​យ៉ាង​ឆេះឆួល នៅក្នុង​ដំណើរ​ស្វែង​រក​ការអ្វី ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​សន្យា​ថា នឹង​ប្រទាន​មក​យើង នៅពេលអនាគត។

ឱ​បង​ប្អូន​ស្ងួនភ្ងា​អើយ យើង​ត្រូវ​ដឹង​ថា សព្វថ្ងៃ​នេះ យើង​កំពុង​ធ្វើដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​រក​កន្លែងណា។ ហេតុនេះ​ហើយ យើង​ចាំបាច់​ត្រូវ​មានការ​យល់ដឹង និង​ស្គាល់​គោលដៅ ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ដាក់ឲ្យ​រាស្រ្ត​ព្រះអង្គ។ ចូរ​ឲ្យភ្នែក​យើង​បន្ត​ផ្ដោត​ទៅលើ​ទីក្រុង​របស់​ព្រះ។ នោះ​ជា​កន្លែង​ដែល​យើង​ត្រូវ​ទៅ។ ជា​កន្លែង​ដែល​យើង​កំពុងតែ​ឆ្ពោះទៅ​រក។ ហើយ​បើ​យើង​ដឹង​ថា នោះ​ជាគោល​ដៅ​របស់​យើង យើង​នឹង​មិន​ងាយ​វង្វេងផ្លូវ ហើយ​ដើរ​វិលវល់​គ្រប់ទិសទី​នោះ​ទេ តែ​យើង​នឹង​បន្តជាប់​នៅក្នុង​ផ្លូវ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ។

 

More articles