រង់ចាំព្រះអង្គ

ការ​ជឿ​ថា ព្រះ​មាន​មែន និង​ការដែល​យើង​ពិតជា​ជឿ​ព្រះ​មែន គឺ​មាន​ភាព​ខុសប្លែក​គ្នា​ខ្លាំង​ណាស់។ នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោក​គ្រូ អរ ស៊ី ស្រ្ពោល(R.C. Sproul) សូម​ធ្វើការ​បកស្រាយ​អំពី​សេចក្តី​ជំនឿ​ពិតប្រាកដ ដែល​រាប់បញ្ចូល​ការ​ជឿ​ព្រះបន្ទូល​សន្យា ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិភពលោក​របស់​ទ្រង់។

អត្ថបទ

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​សង្កេតឃើញ​ថា ការ​រង់ចាំ​ព្រះ​មានការ​ពិបាក​ឬទេ? តើ​ការរស់នៅ ផ្អែក​ទៅលើ​ព្រះបន្ទូល​សន្យា​របស់​ព្រះ មានការ​លំបាក​ឬទេ? អ្នក​ប្រហែល​ជា​បាន​ឮ​គេ​និយាយ​អំពី​បញ្ហា​នេះ​ឡើង​ស៊ាំ​ហើយ តែ​ការ​ជឿ​ថា​ព្រះ​ពិតជា​មាន​មែន និង​ការ​ជឿ​ព្រះ មិន​ដូចគ្នា​ទេ។ ជំនឿ​ពិតប្រាកដ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ មិនមែន​គ្រាន់តែ​ជឿ​ថា ព្រះ​ពិតជា​មាន​មែន​នោះ​ទេ តែ​ក៏​ជា​ការ​ជឿ​ព្រះ ដោយ​រស់នៅ​ក្នុង​ជីវិត ផ្អែក​ទៅ​លើ​ការ​ទុកចិត្ត​ព្រះបន្ទូល​សន្យា​របស់​ព្រះអង្គ​ផង​ដែរ។ ពេលណា​ទុក្ខ​លំបាក​កើតមាន​ក្នុង​ជីវិត​យើង យើង​ក៏​បាន​ខំ​ស្វែង​រក​សុភមង្គល និង​ការ​ស្កប់ចិត្ត ដោយ​មិនបាន​ទុក​ចិត្ត​លើ​ផ្លូវ​របស់​ព្រះ។ យើង​មិនបាន​រង់ចាំ​សុភមង្គល និង​ក្តី​អំណរ​ពេញលេញ ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​សន្យា​ប្រទាន​ដល់​អ្នក​ទុកចិត្ត និង​ស្តាប់​បង្គាប់​ព្រះអង្គ​ទេ ហើយ​យើង​និយាយ​ថា “ខ្ញុំ​មើល​ព្រះ​មិនឃើញ​ទេ តើ​ទ្រង់​នៅ​ទីណា? ខ្ញុំ​នឹង​ស្វែងរក​សុភមង្គល និង​ការ​ស្កប់ចិត្ត តាមផ្លូវ​របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​ចង់បាន​សុភមង្គល ក្នុង​ពេលឥឡូវនេះ ខ្ញុំ​មិន​អាច​រង់ចាំ​បានទេ”។ តែ​ព្រះបន្ទូល​ព្រះ​ក៏បាន​ប្រាប់​យើង​ថា “ចូរ​បន្ត​រង់ចាំ ទោះ​យូរ​យ៉ាងណាក៏ដោយ”។ បុរស និង​ស្រ្តី​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ​រង់ចាំ ដោយ​ជំនឿ និង​ចិត្ត​អត់ធ្មត់​យ៉ាងដូច​នេះឯង។

 

More articles